Hva er spilleavhengighet?

, Psykolog, Blå Kors Senterlest 1.7K ganger

Spilleavhengighet handler om at du fortsetter å spille til tross for at du opplever negative konsekvenser. Mange kjenner en sterk trang til å spille, og klarer ikke la være.

Gjelder dette meg eller en jeg er glad i? Her er en liste med kjennetegn på spilleavhengighet.

  • Bruker mye tid og penger på spill.
  • Må spille mer og mer for å kjenne spenning.
  • Forsøker å slutte men klarer det ikke.
  • Rastløs eller irritert når man ikke får spilt.
  • Spiller for å unnslippe vanskelige tanker eller følelser.
  • Spiller for for å vinne tilbake penger som er tapt.
  • Lyver om spillingen.
  • Spill skaper konflikt med andre mennesker.
  • Må få hjelp til å løse økonomiske problemer pga spill.

Mange klarer å komme ut av spilleproblemer på egen hånd, men det kan være lurt å søke støtte fra fagfolk eller andre.

Lurer du på om du kan ha et spilleproblem? Ta vår test! 

You Are Allowed To Copy The Text

The text in this article is licensed under the Creative Commons-License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

This means you're free to copy, share and adapt any parts (or all) of the text in the article, as long as you give appropriate credit and provide a link/reference to this page.

That is it. You don't need our permission to copy the article; just include a link/reference back to this page. You can use it freely (with some kind of link), and we're also okay with people reprinting in publications like books, blogs, newsletters, course-material, papers, wikipedia and presentations (with clear attribution).

Want to stay up to date? Follow us!