Selvhjelp for spilleproblemer: Hvordan søke behandling?

Your current progress:
0%

Her er en oppskrift på hvordan du går frem. 

For å få tilgang til spesialisthjelp for spilleproblemer er det nødvendig å snakke med lege.

Dersom du ikke ønsker at fastlegen din skal få vite om spilleproblemet kan du også gå til en hvilken som helst annen lege.

Dersom legen din ikke kan anbefale et behandlingssted må du selv finne et behandlingssted. 

Når behandlingstedet får henvisningen fra deg (eller direkte fra legen) skal de bestemme seg for om du har rett til behandling og hvor lenge du må regne med å vente. 

Innen 30 virkedager skal behandlingstedet ha gitt deg et svar om du får behadling, og hvor lenge du må regne med å vente. Noen vil få en juridisk bindende frist for når behandlingen skal starte. En del ventetid må man alltid regne med (rundt 2-3 mnd er vanlig).