Selvtest for pengespill

Your current progress:
0%

Her kommer noen spørsmål om ditt forhold til pengespill. Tenk på hvordan du har hatt det det siste året, og ta deg tid til å tenke deg om før du svarer. Når du er klar kan du markere langs linjen for det alternativet du syns passer best.

Svarene dine tyder på at du ikke har noen problemer med pengespill, men det visste du antakelig selv? Fortsetter du slik vil pengespill fortsatt kunne være en fin kilde til underholdning for deg. I befolkningen generelt svarer omtrent 90% at heller ikke de opplever problemer med pengespill.

Svarene dine tyder på at du har opplevd få negative sider ved pengespill, men at det ikke har vært helt uproblematisk. Kanskje har du opplevd noen sider ved pengespill som vanskelig, men det kan også hende at du ikke egentlig har følt noen særlige negative konsekvenser. Det at du viser til enkelte problematiske sider gjør at noen fagpersoner likevel vil si du er i en risikosone, siden de aller fleste i befolkningen svarer at de ikke har opplevd noen av de problematiske sidene vi spurte deg om. 

Du vil kanskje ha nytte av å bruke spillselskapenes verktøy for å begrense egne utgifter, og å være ekstra oppmerksom på hvordan ditt forhold til pengespill utvikler seg. 

Kanskje kan det være nyttig for deg å ta i bruk vårt verktøy for å følge med på eget pengespillforbruk? 

Svarene dine tyder på at du har opplevd enkelte negative konsekvenser fra pengespill. Blant personer som svarer på denne måten finner vi både en del som opplever pengespill som en belastning i livet, og andre som ikke egentlig føler noe behov for å endre sine vaner. 

I befolkningen generelt er det slik at de aller fleste oppgir å ikke ha opplevd noen problematiske sider ved pengespill, og det at du svarer at enkelte negative sider har vært til stede gjør at fagpersoner vil si at du er i risikosonen for å utvikle et problematisk forhold til pengespill. Vi anbefaler deg å ha et bevisst forhold til din spilling. Bruk aktivt spillselskapenes verktøy for å sette grenser for eget forbruk. Følg med på eget forbruk, gjerne ved hjelp av verktøyet vi har tilgjengelig for deg her. Gjør deg gjerne kjent med de rådgivnings og hjelpetilbud som finnes, vi har laget en oversikt for deg som du kan se på.

Svarene dine tyder på at du har opplevd flere negative konsekvenser av pengespill. Fagpersoner vil på bakgrunn av slike svar si at du trolig har et problematisk forhold til pengespill. Du er ikke alene om å ha et vanskelig forhold til pengespill. På landsbasis er det beregnet at omtrent 34 000 personer har et lignende mønster. Kanskje opplever du at det er vanskelig å kontrollere spillingen, og at det påvirker livet ditt i negativ retning.

Mange som har et slikt mønster opplever det som nyttig å få rådgivning eller hjelp til å kontrollere spillingen. Vi anbefaler deg å se på vår oversikt over de ulike tilbudene som finnes.