Hvordan fungerer det?

Your current progress:
0%

Det er overraskende enkelt å komme i gang og bruke internettassistert behandling. Både ansatte og brukere som sier de er lite datakyndige mestrer å bruke løsningen i løpet av få minutter.

"Lettere enn innlogging" var det en bruker som sa som tidligere hadde sagt hun ikke kunne "noenting" om data.

Se de neste sidene for å se hvordan det hele egentlig fungerer.

Dersom du lurer på noe mer kan du sende inn en melding på slutten av denne guiden eller ta kontakt på oskar@explorable.com.

Dersom du representerer en kommune, helseinstitusjon eller lignende, så kan du se priser her: https://assistertselvhjelp.no/pris

Programmer for enkeltpersoner finner du her: https://assistertselvhjelp.no/kurs

Først setter vi opp en egen side slik at deres virksomhet kan lage tilgang for deres brukere. Denne siden er kun for ansatte og ikke for deres brukere.

Det er veldig enkelt - Man trykker på en knapp for det programmet man vil gi tilgang til

(Disse knappene kan du ikke trykke på)

Du vil får så en kode som gir tilgang til programmet.

Koden anonymiserer brukeren slik at de aldri legger igjen noe personlig data på internett. Dette gjør at løsningen er svært sikker, siden ingenting som identifiserer personen ligger lagret noe sted.

Derimot kan virksomheten kjenne igjen brukeren - man må i tilfelle føre en liste og hensynta visse lovbestemmelser om oppbevaring etc. Vi har mer informasjon om dette hvis ønskelig.

Gi brukeren koden og si at de må gå til AssistertSelvhjelp.no for å legge den inn.

Tilgangen fungerer på datamaskiner, mobiler, nettbrett og lignende, så lenge denne er koblet til internett.

Vi har også laget et "visittkort" som man kan gi ut til brukere.

Når brukeren har lagt inn koden, så loser vi dem videre i programmet.

Selv-rapport

Alle programmene starter og slutter med en kort selv-test for angst (GAD-7) og depresjon (PHQ-9). Søvn-programmet har i tillegg noen søvn-spørsmål (Bergen Insomnia Scale). Brukeren får tilbakemelding på sin scoring og dersom de for eksempel har mye selvmordstanker, så får de mer informasjon og råd om hva de skal gjøre.

Innholdet

Hvert program er delt inn i 6 deler - og de fleste delene avsluttes av en liten quiz, slik at brukerne henger med.

Angst:

 1. Intro - Angst og Behandling
 2. Grunnleggende om angst
 3. ABCD-teknikken
 4. Behandling for sin lidelse - Panikkangst, Sosial angst, Fobi eller "Andre angstlidelser"
 5. Hjelp til treningen
 6. Forebygge tilbakefall

Depresjon:

 1. Intro - Depresjon og Behandling
 2. Kognitive teknikker, som ABCD
 3. Tankefeller
 4. Grubling og bekymring
 5. Positive aktiviteter
 6. Forebygge tilbakefall

Søvn:

 1. Intro - Søvn og Behandling
 2. Grunnleggende om søvn
 3. Søvnrestriksjon
 4. Søvnhygiene
 5. Kognitive teknikker
 6. Forebygge tilbakefall

Noen ønsker å kunne se hvordan brukere svarer på tester og hvor lang de har kommet i programmet. Det kan man få tilgang til dersom man ønsker. Det er ikke nødvendig å gjøre dette dersom man ikke vil eller synes det blir for mye jobb.

Du finner kontaktskjema til Assistert Selvhjelp her: https://app.assistertselvhjelp.no/d/kontakt-0