GAD-7, PHQ-9 og BIS (Angst, Depresjon, Søvnvansker)