Grimstadquiz

Your current progress:
0%
#TotalNumber = 0
#AnswerValue = []
#ReuseLink = []
#ReuseImage = []
#ReuseText = []
#sumcorrect = 0
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er 1816.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er 1816.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/byjubileet-i-grimstad"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_1.-Grimstad-bystatus-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Byjubileet i Grimstad"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Ved Sømskilen i Grimstad.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Ved Sømskilen i Grimstad.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/arendals-nye-flyveplass"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_2.-Arendals-nye-flyveplass-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Arendals nye flyveplass"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er St. Hans.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er St. Hans.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/en-sankthansaften-i-grimstad"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_3.-B%C3%A5tparade-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "En sankthansaften i Grimstad"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Tømmer.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Tømmer.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/til-grimstad-med-folk-gods-og-levende-dyr"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_4.-Jernbane-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Til Grimstad med folk, gods og levende dyr"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er 1920.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er 1920.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/knut-hamsun-og-nobelprisen"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_5.-Nobelpris-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Knut Hamsun og nobelprisen"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Fotograf.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Fotograf.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/en-sankthansaften-i-grimstad"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_6.-Elisabeth-Helmers-yrke-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "En sankthansaften i Grimstad"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Knut Hamsun.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Knut Hamsun.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/badenymfer-i-grimstad"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_7.-Knut-Hamsuns-faste-fotograf-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Badenymfer i Grimstad"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Alkohol.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Alkohol.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/nu-faar-det-vaere-slut-med-humbugen"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_8.-M%C3%A5lrettet-arbeid-mot-alkohol-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Nu faar det være slut med humbugen"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Henrik Ibsen.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Henrik Ibsen.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/ibsens-mystiske-konto"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_9.-Ibsens-konto-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Ibsens mystiske konto"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Skip.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Skip.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/stormenes-ar"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/04/Quiz_Grimstad_10.-Forsikring-av-seilskip-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Stormenes år"

Bra forsøk, men du har en del å gå på. Sjekk disse linkene, så går det enda bedre neste gang.

God innsats, men du har fortsatt litt å gå på. Sjekk disse linkene, så tar du topp-score neste gang.

Fantastisk innsats. Sjekk denne linken, så går du helt til topps neste gang.

Mesterlig. Vi bøyer oss i støvet. Klarer du topp-score på de andre quizene?

#QuestionNr = 0
#QuestionNr = #QuestionNr + 1
#QuestionNr = #QuestionNr + 1
#QuestionNr = #QuestionNr + 1