Arendalsquiz

Your current progress:
0%
#TotalNumber = 0
#AnswerValue = []
#ReuseLink = []
#ReuseImage = []
#ReuseText = []
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er En barnehage.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er En barnehage.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/doktor-mollers-siste-vilje"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_1.M%C3%B8llers_testament-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Doktor Møllers siste vilje"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Lyspærer.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Lyspærer.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/lys-til-de-norske-hjem"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_2.Lysp%C3%A6refabrikk-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Lys til de norske hjem"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Sømskilen i Fjære.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Sømskilen i Fjære.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/arendals-nye-flyveplass"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_3.Arendals_flyveplass-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Arendals nye flyveplass"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Fylkeshuset.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Fylkeshuset.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/en-varde-pa-arendals-tak"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_4.UglandThorne-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "En varde på Arendals tak"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Trefoldighetskirken.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Trefoldighetskirken.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/trefoldighetskirken"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_5.Trefoldighetskirken-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Trefoldighetskirken"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Galtesund.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Galtesund.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/knubben-sjobadet-i-arendal"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_6.Knubben-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Knubben – Sjøbadet i Arendal"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er 1886.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er 1886.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/axel-nicolai-herlofson-en-banksjef-pa-flukt"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_7.Axel_Herlofson-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Da Tromøya ble landfast"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Havforskning.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Havforskning.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/utstillingsmonter-for-flodevigens-utklekningsanstalt"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_8.Monter-1024x287.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Utstillingsmonter for Flødevigens Utklækningsanstalt"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er Venezia.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er Venezia.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/kanalbyen-arendal"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_9.Kanalbyen-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Kanalbyen Arendal"
#TotalNumber = #TotalNumber + 1

Riktig!

Det riktige svaret er 400.

#sumcorrect = #sumcorrect + 1

Feil!

Det riktige svaret er 400.

#WrongNumber = #TotalNumber - #sumcorrect
#ReuseLink(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/da-tromoya-ble-landfast"
#ReuseImage(#WrongNumber) = "http://avtrykk.no/wp-content/uploads/2017/06/Quiz_Arendal_10.Trom%C3%B8ybrua-1-1024x288.jpg"
#ReuseText(#WrongNumber) = "Da Tromøya ble landfast"

Bra forsøk, men du har en del å gå på. Sjekk disse linkene, så går det enda bedre neste gang.

God innsats, men du har fortsatt litt å gå på. Sjekk disse linkene, så tar du topp-score neste gang.

Fantastisk innsats. Sjekk denne linken, så går du helt til topps neste gang.

Mesterlig. Vi bøyer oss i støvet. Klarer du topp-score på de andre quizene?

#QuestionNr = 0
#QuestionNr = #QuestionNr + 1
#QuestionNr = #QuestionNr + 1
#QuestionNr = #QuestionNr + 1